Bernt Bangstad

bb(at)aksjonærforeningen.no
Styreleder
Tlf: 416 09 179

Sarah Beate Hernæs

sbh(at)aksjonaerforeningen.no
Web-administrator, styremedlem

Klikk her for å melde deg inn

NB:
Kontingent beregnes pr kalenderår.

Innmeldinger etter 1. oktober faktureres først nestkommende år.


Årskontingent:
Ordinært medlemskap: kr 410
Studentmedlemskap: kr 200
Bedriftsmedlem: kr 2.500
Bedrift (ASA): kr 9.900

Bedriftsstøtte (engangs): 4.800