Kontaktinformasjon

Informasjon eller oppdatering av medlemsskapet:
Send e-post:
post@aksjonaerforeningen.no. Hvis du ønsker å bli oppringt, legg ved ditt telefonnummer.

Generelle aksjonærrelevante henvendelser:
Send e-post: bb@aksjonaerforeningen.no. Tlf: 416 09 179

Postadresse:
Aksjonærforeningen
Postboks 1963
0125 OSLO

Besøksadresse:
Tordenskjoldsgate 6, 8 etg
OSLO

Klikk her for å melde deg inn

NB:
Kontingent beregnes pr kalenderår.

Innmeldinger etter 1. oktober faktureres først nestkommende år.


Årskontingent:
Ordinært medlemskap: kr 410
Studentmedlemskap: kr 200
Bedriftsmedlem: kr 2.500
Bedrift (ASA): kr 9.900

Bedriftsstøtte (engangs): 4.800