Aksjonærforeningen ivaretar dine interesser som aksjonær!

Aksjonærforeningen har de siste årene hatt stor fokus på mange viktige prinsipielle saker. Gode resultater i en rekke tvangsinnløsningssaker, økning av bud i oppkjøp og fusjoner, og økt fokus på minoritetsvern og eierstyring og selskapsledelse er stikkord i denne sammenheng. Dette viser med all tydelighet behovet for - og viktigheten av - en oppegående og aktiv interesseorganisasjon i aksjemarkedet.

Klikk her for å melde deg inn

NB:
Kontingent beregnes pr kalenderår.

Innmeldinger etter 1. oktober faktureres først nestkommende år.


Årskontingent:
Ordinært medlemskap: kr 410
Studentmedlemskap: kr 200
Bedriftsmedlem: kr 2.500
Bedrift (ASA): kr 9.900

Bedriftsstøtte (engangs): 4.800