Aksjefondene underkommuniserer kostnadsaspektet

Aksjonærforeningen etterlyser større åpenhet i brev til Finanstilsynet

Småinvestorer som salderingspost

Småinvestorene ble brukt som salderingspost da Zalaris ASA nylig gjennomførte et spredningssalg der allmennheten ble invitert til å delta. 1 av 3 småinvestorer ble avvist uten begrunnelse. Til grunn for salget lå et omfattende prospekt utarbeidet av tilretteleggerne ABG Sundal Collier og Nordea Markets. Det virker kynisk og røper et syn på småinvestorenes rolle som er lite tillitvekkende.

Aksjer og småsparere

Noen synspunkter om nedsalg og privatisering i et innlegg i Dagens Næringsliv

Klikk her for å melde deg inn

NB:
Kontingent beregnes pr kalenderår.

Innmeldinger etter 1. oktober faktureres først nestkommende år.


Årskontingent:
Ordinært medlemskap: kr 410
Studentmedlemskap: kr 200
Bedriftsmedlem: kr 2.500
Bedrift (ASA): kr 9.900

Bedriftsstøtte (engangs): 4.800